Zarządzanie gospodarką wodą – spradź co daje certyfikat LEED

Gospodarka wodna jest niezwykle wodna jest niezwykle istotna, w perspektywie ostatnich lat i tego co wymuszają niektóre przepisy zarówno lokalne jak i te lokalne

Certyfikat LEED jest dla zdecydowanych

Certyfikacja LEED https://jw-a.pl/certyfikat-leed/ w kategorii Gospodarka Wodna wymaga zastosowania szeregu elementów systemu zarządzania wodą w budynku, które obejmują:

  1. Zmniejszenie zużycia wody: budynki muszą spełnić wymagania dotyczące minimalnego zużycia wody na osobę lub jednostkę powierzchni, co może być osiągnięte poprzez zastosowanie urządzeń umożliwiających oszczędne zużycie wody, takich jak słuchawki prysznicowe o niskim przepływie, toalety o niskim przepływie i baterie z ogranicznikami przepływu.
  2. Zastosowanie systemów zbierania i wykorzystywania wody deszczowej lub szarej wody do celów nie-pitnych: systemy do zbierania i wykorzystywania wody deszczowej lub szarej wody do celów irygacyjnych, systemów sanitarnych i innych celów nie-pitnych również przyczyniają się do zmniejszenia zużycia wody.
  3. Instalacja urządzeń umożliwiających oszczędne zużycie wody: instalacja urządzeń takich jak urządzenia wykrywające obecność wody lub urządzenia automatycznie wyłączające wodę po zakończeniu użytkowania pomaga w zmniejszeniu marnotrawstwa wody.
  4. Zastosowanie systemów dozowania chemikaliów: stosowanie odpowiednich filtrów i separatorów w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, a także kontrola stosowania chemikaliów w czyszczeniu i konserwacji budynku, pomagają minimalizować zanieczyszczenie wprowadzane do wód gruntowych i powierzchniowych przez budynki.
  5. Efektywne zarządzanie wodą: stosowanie systemów monitorowania zużycia wody i utrzymania, a także plany utrzymania zielonych dachów i instalacje zieleni miejskiej, które pomagają w retencji wody opadowej i zmniejszeniu ryzyka powodzi.

Elementy zarządzania gospodarką za pomocą certyfikacji LEED

Wszystkie te elementy systemu zarządzania wodą muszą zostać zastosowane w budynku, aby uzyskać certyfikat LEED w kategorii Gospodarka Wodna. Ponadto, wraz ze spełnieniem tych wymagań, budynki muszą zastosować się do rygorystycznych standardów jakości wody i wprowadzić plany utrzymania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.