Zaplanowanie procesów logistycznych

Proces logistyczny jest procesem, który powinien być zaplanowany. Sprawia to, że charakteryzuje się on dużo większą efektywnością niż ten sam proces, który nie jest zaplanowany.

Planowanie procesów logistycznych

audyt logistyczny

Planowanie procesów logistycznych można uznać za zaplanowanie ciągu działań i ich koncepcji myślowej, które powinny być ukierunkowane na realizację wcześniej określonego celu. Na proces planowania logistycznego składa się szereg różnego rodzaju elementów. Głównym z nich jest konkretne określenie celów planowania logistycznego, które powinny być dokładnie sprecyzowane. Następnie należy określić charakter danej działalności oraz specyfikę problemów, które w niej występują. Następnie należy wziąć pod uwagę wszelkie przedsięwzięcia, które mogą mieć znaczenie podczas planowania. Na końcu należy zastanowić się nad takimi aspektami jak wykonawca, terminy realizacji, a także oczekiwane rezultaty.

Procesy logistyczne

Planowanie procesów logistycznych uwzględnia istnienie wielu rodzajów procesów logistycznych. Jednym z najbardziej istotnych procesów logistycznych jest transport, a zwłaszcza wybór jego rodzaju. Kolejnym ważnym procesem logistycznym jest kształtowanie poziomu i struktury zapasów, które zajmuje się głównie prognozowaniem. Istotna jest również logistyczna obsługa klienta, czyli dbałość o poziom zadowolenia klienta z realizowanych usług, a także magazynowanie. Magazynowanie obejmuje natomiast przyjmowanie oraz wydawanie dostaw różnego rodzaju produktów.