Oszacowanie poziomu systemu, za pomocą audytu energetycznego

Audyt energetyczny może pomóc w oszacowaniu poziomów energetycznych budynków lub systemów i porównaniu ich z normami lub standardami branżowymi. Podczas audytu energetycznego przeprowadza się szczegółową analizę zużycia energii przez systemy i urządzenia, co pozwala na określenie rzeczywistych potrzeb energetycznych danego budynku czy obiektu przemysłowego.

Analiza podczas audytorium energetycznego

Audytorzy energetyczni wykorzystują różne narzędzia i metody, aby oszacować poziomy energetyczne budynków lub systemów, w tym na przykład:

  1. Analiza faktur za energię – audytorzy energetyczni mogą przeanalizować faktury za energię, aby określić rzeczywiste zużycie energii przez budynek lub system i porównać go z normami branżowymi.
  2. Analiza danych pomiarowych – audytorzy energetyczni mogą zbierać dane pomiarowe z różnych urządzeń i systemów w budynku, aby określić rzeczywiste zużycie energii w czasie rzeczywistym i porównać je z normami branżowymi.
  3. Modelowanie symulacyjne – audytorzy energetyczni mogą wykorzystać programy do modelowania symulacyjnego, które pozwalają na oszacowanie poziomów energetycznych w oparciu o charakterystyki budynków i systemów.
  4. Analiza porównawcza – audytorzy energetyczni mogą porównać poziomy energetyczne danego budynku lub systemu z innymi budynkami lub systemami o podobnym przeznaczeniu i charakterystykach.

Dzięki oszacowaniu poziomów energetycznych, audytorzy energetyczni mogą ocenić, czy dany budynek lub system jest efektywny energetycznie, czy wymaga poprawy i jakie działania należy podjąć, aby zwiększyć jego efektywność energetyczną.

Szacuj poziom – dostosuj ofertę

Na rynku istnieje wiele komercyjnych firm, które specjalizują się w wykonywaniu audytów energetycznych https://jw-a.pl/audyty-energetyczne/ dla różnych typów budynków i systemów.

W zależności od kraju, w którym działają, takie firmy mogą mieć różne nazwy i oferować różne rodzaje usług, ale w ogólności ich głównym celem jest zidentyfikowanie i ocena efektywności energetycznej budynków i systemów oraz zaproponowanie rozwiązań, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej i redukcji kosztów związanych z użytkowaniem energii.