Na jakiej tematyce koncentrują się szkolenia sprzedażowe?

Obecnie jednymi z najbardziej rozpowszechnionych szkoleń na rynku są szkolenia z zakresu efektywnej sprzedaży towarów lub usług. Służą one podnoszeniu kwalifikacji zarówno samych sprzedawców, jak i doradców klienta, konsultantów czy menedżerów. Wysyłając na nie swoich pracowników, firma może liczyć na realny wzrost przychodów finansowych. 

szkolenia sprzedażowe

Znajomość technik ma kluczowe znaczenie

Szkolenia sprzedażowe od Enterpriseadvisors.pl bazują na rozwijaniu kompetencji twardych i miękkich, a przyjmują formę warsztatów oraz wykładów. Odbywają się zazwyczaj w grupach kilkuosobowych, co skutkuje szybszym przyswajaniem wartościowej wiedzy. Podczas ich trwania wykwalifikowani trenerzy stawiają duży nacisk przede wszystkim na techniki i strategie sprzedażowe, do których zaliczamy:

  • perswazję – przekonywanie do zmiany stanowiska
  • argumentację – przedstawianie niepodważalnych korzyści wynikających z zakupu
  • licytację – podejmowanie prób uzyskania najwyższej możliwej ceny rynkowej 
  • manipulację – wpływanie na decyzje konsumenta poprzez umiejętne przekazywanie mu informacji 

Negocjowanie i zawieranie umów

Profesjonalne szkolenia sprzedażowe nierzadko dotyczą negocjacji handlowych, czyli działań komunikacyjnych zmierzających do wypracowania konkretnego porozumienia z klientem (w oparciu o dwustronne potrzeby i oczekiwania). Obowiązuje tutaj prosta zasada – im więcej sprzedawca wie o swoim rozmówcy, tym lepsze rozwiązania jest w stanie uzyskać. Istotną rolę w dochodzeniu do wspomnianego celu odgrywają różne strategie negocjacyjne, takie jak np. badanie gruntu, czynienie drobnych ustępstw czy prezentacja zniekształcająca. Szkolenia sprzedażowe obejmują ponadto kwestie związane bezpośrednio z zawieraniem umów. Mowa choćby o podziale praw i obowiązków pomiędzy stronami, płatnościach, zasadach zgłaszania reklamacji, zasadach rozstrzygania sporów, a także obsłudze posprzedażowej. Pozostałe potencjalne zagadnienia szkoleniowe to m.in. radzenie sobie z emocjami, postępowanie z reklamacją, rozpoznawanie potrzeb klientów oraz obsługa konsumentów roszczeniowych.