Logistyka magazynowa

Logistyka magazynowa jest bardzo istotnym elementem funkcjonowania w każdym większym lub mniejszym przedsiębiorstwie. Może być ona prowadzona przez firmę samodzielnie lub przy pomocy podmiotu takiego jak operator logistyczny.

Czym jest logistyka magazynowa?

Obsługa logistyczna

Logistyka magazynowa obejmuje przechowywanie oraz magazynowanie różnego rodzaju towarów takich jak produkty, surowce czy też materiały. Jest to działanie o charakterze w pełni kompleksowym oraz systematycznym. Logistyka magazynowa stanowi element całościowej logistyki, która jest prowadzona w danym przedsiębiorstwie. Jest ona wykonywana przede wszystkim na wszelkich powierzchniach magazynowych posiadanych przez firmę. Ma duży wpływ na szereg aspektów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, wśród których można wymienić zarządzanie, organizację, a także kompletowanie towarów.

Zakres prac logistyki magazynowej

Zakres prac wykonywany w logistyce magazynowej jest dość szeroki. Przede wszystkim jest ona skupiona przede wszystkim na działaniu takim jak logistyczna obsługa klienta. Główne zadania, które są wykonywane w magazynach, obejmują załadunek towarów oraz rozładunek dostaw. Towary na magazynie są konfekcjonowane oraz komisjonowane. Logistyka magazynowa obejmuje także składowanie towarów, zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Przy wykonywaniu wszystkich zadań istotna jest także kontrola jakościowa oraz ilościowa towarów.