Dlaczego warto korzystać z usług agencji celnej?

Prawo dotyczące międzynarodowego transportu nie należy do prostych. Polskie przepisy mogą się różnić od tych, które obowiązują u naszych sąsiadów. Jeszcze inne regulacje mogą dotyczyć towarów sprowadzanych spoza Unii Europejskiej. Właśnie z tego powodu ważna jest praca agencji celnej. Dlaczego warto korzystać z jej usług?

Znajomość prawa międzynarodowego

skład celny

Agencja celna to organizacja, która pośredniczy pomiędzy przedsiębiorcą a Urzędem Celnym. Reprezentuje ona też importera przed wszelkimi organami państwowymi. Bierze na siebie obowiązek prowadzenia dokumentacji, ewidencji oraz rozliczeń. Obsługa celna musi więc wykazywać się doskonałą znajomością prawa obowiązującego na danym terenie. To właśnie ta znajomość pozwala na poprawne i sprawne rozliczenie się z urzędem. Wyłącznie specjaliści poradzą sobie z właściwym załatwieniem wszystkich spraw. Logit to idealna propozycja.

Dbanie o skład celny

Agencje celne mają też pod swoją opieką składy celne. Są one odpowiedzialne za to, by towary tam zostawione czekały w bezpiecznych warunkach na załatwienie wszystkich spraw związanych z ich wwiezieniem do kraju. Takie miejsce musi być zatwierdzone przez organy celne. Znajduje się ono pod dozorem celnym, ale to konkretne agencje są wyznaczone do tego, by dbać o znajdujące się tam towary. Ich zadaniem jest prowadzenie ewidencji, sprawdzanie znaków CE, atestów, certyfikatów i innych dokumentów wymaganych przez regulacje prawne.