Co to jest i na czym polega audyt w firmie?

Audyt jest formą niezależnej kontroli mającej na celu uregulowanie działalności oddziału lub organizacji. Co to jest audyt i dlaczego się go przeprowadza? Procedura ta jest niezbędna do zbadania poprawności przedstawionych rozliczeń. Audytowi podlegają wszystkie procesy, produkty oraz projekty przeznaczone do sprzedaży. Mówiąc najprościej, audyt nie jest kontrolą, lecz działaniem, którego głównym celem jest zapewnienie wykrycia błędów, które można później skorygować.

Czym jest audyt w przedsiębiorstwie?

Audyt przedsiębiorstwa jest zdefiniowany w prawie polskim jako działalność związana z weryfikacją sprawozdań finansowych i innego rodzaju sprawozdań księgowych składanych przez biura rachunkowe. Głównym celem tej procedury jest wykrycie nieprawidłowości.

Audyt jest podobny do kontroli, ale ma kilka istotnych różnic. Jest to dobrowolny audyt, który przeprowadza się w celu poprawy sytuacji finansowej firmy oraz sprawdzenia, czy złożone dokumenty odpowiadają rzeczywistym danym. Natomiast audyt jest procesem obowiązkowym, który jest potrzebny do zidentyfikowania niedociągnięć, skorygowania ich i ukarania osób odpowiedzialnych.

Audyt obowiązkowy

Nazwa wskazuje, że obowiązkowe badanie jest potrzebne do monitorowania sprawozdań finansowych pojedynczej jednostki. Takie operacje są przeprowadzane wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy. Z reguły audyt przedsiębiorstwa przeprowadza się raz w roku.

Wszystkie operacje są prowadzone zgodnie z przepisami i normami prawnymi. Po zakończeniu kontroli podejmowana jest decyzja, czy przedstawione kontrolerowi sprawozdania finansowe są prawidłowe.

Audyt zewnętrzny przedsiębiorstwa

Jest to procedura dobrowolna, przeprowadzana z pomocą audytorów zewnętrznych. Jej celem jest uzyskanie jak najbardziej obiektywnego wyniku. Jest ona inicjowana przez kadrę kierowniczą i jest niezbędna do optymalizacji procesu pracy. Główną zaletą audytu zewnętrznego jest to, że osoby odpowiedzialne nie są zainteresowane wynikiem audytu.