Co to jest certyfikat Breeam?

Jest to tzw. system certyfikujący budynki. W obecnych czasach nacisk na tego typu certyfikowanie stał się niesłychanie ważny ze względów ekologicznych. Dzięki certyfikatowi breeam ocenia się poziom jakości oraz przyjazność środowisku, dodatkowo też komfortu dla jego użytkowników. Jest to swego rodzaju wskaźnik, którym warto się sugerować przy wyborze budynku mieszkalnego.

Co warto wiedzieć, informacje podstawowe

Tę metodę pomiarów, wykorzystywaną w wielu przestrzeniach opracowano w Anglii, także można wywnioskować, że jest dosyć świeżym wynalazkiem. Dzięki temu, że powstał certyfikat breeam, został zoptymalizowany w ten sposób, by mógł sprostać niemalże każdym warunkom klimatycznym oraz geograficznym. Jest on wykorzystywany w każdym zakątku naszego globu.

Musimy pamiętać, by nie mylić tego certyfikatu ze świadectwem charakterystyki budynku. Są to dwie odmienne rzeczy. Ponadto certyfikat breeam posiada znacznie więcej kategorii, które są uwzględniane podczas pomiarów.

Co podlega ocenie certyfikacji BREEAM?

Poniżej podaję 10 kategorii, które są oceniane w momencie, gdy budynek ubiega się o certyfikat:

Właściwości materiałów, które zostały wykorzystane do budowy oraz wykończenia budynku, doliczamy do tego też energooszczędność,
jaki jest komfort użytkowania danego budynku,
poziom zużycia energii w zabudowaniu,
miejsce, w jakim owy budynek się znajduję (lokalizacja), wraz z tym liczona jest odległość od komunikacji miejskiej
kierowanie projektem inwestycyjnym jak również cały przebieg budowy,
sposób, w jaki zarządza się gospodarką wodno-ściekową,
technika zarządzania odpadami,
sposób, w jaki został zagospodarowany teren wokół budynku,
wszystkie rozwiązania, które zostały podjęte, by ograniczyć emisję zanieczyszczeń,
poziom innowacyjności inwestycji,

Jak ocenia się budynki metodą BREEAM?

Każdy budynek, który podano do oceny, otrzymuje należny certyfikat świadczący o tym, w jakim stopniu spełnia wymagania we wszystkich podanych wyżej kategoriach.

Następnie wszystkie wyniki z poszczególnych kategorii są sumowane, następnie przedstawia się je w wyniku procentowym. Taki zabieg pokazuje, jak dużo kryteriów zostało wdrożonych do planu oceny budynku.